Recuperar base de dades Exchange

Com recuperar una base de dades d’Exchange sense una còpia de seguretat, a banda de la pèrdua segura de tot el correu electrònic, no és una tasca fàcil. No n’hi ha prou en tornar a crear una base de dades nova, també cal recrear les bústies del propi sistema d’Exchange. Aquestes bústies estan associades a uns usuaris de l’Active Directory concrets segons l’edició o edicions d’Exchange que disposem i que, normalment, es troben dins la Unitat Organitzativa Users. Aquests usuaris són:

Per les bústies de servei:

  • SystemMailbox{1f05a927-ffd5-45ea-b50a-60ac5a4fa8e1} – Aquest compte és una mica especial, sempre comença per 1f05a927, però la resta és aleatori.
  • SystemMailbox{bb558c35-97f1-4cb9-8ff7-d53741dc928c}
  • SystemMailbox{e0dc1c29-89c3-4034-b678-e6c29d823ed9}
  • Migration.8f3e7716-2011-43e4-96b1-aba62d229136
  • FederatedEmail.4c1f4d8b-8179-4148-93bf-00a95fa1e042

Bústia de detecció:

  • DiscoverySearchMailbox {D919BA05-46A6-415f-80AD-7E09334BB852}

Bústia d’auditoria, només en Exchange 2016:

  • SystemMailbox{8cc370d3-822a-4ab8-a926-bb94bd0641a9}

 

Iniciant una consola PowerShell d’administració d’Exchange, ja sigui 2013 o 2016, es pot validar en quina base de dades estan ubicades aquestes bústies amb la comanda:

get-mailbox -arbitration

recuperar-base-de-dades-exchange-005

 

Destruir la base de dades d’un servidor Exchange

Per entendre el què vaig a fer us poso una mica en situació. Disposo d’un servidor d’Active Directory. Un servidor Exchange 2013 amb les bústies d’usuaris i en producció. I un servidor Exchange 2016, amb la seva base de dades de bústies i pertanyent a la mateixa organització d’Exchange, acabat de desplegar a la infraestructura.

Recuperar-base-de-dades-exchange-diagrama

Recordar que les bases de dades s’han de muntar en discs a banda, separant les dades dels logs. No obstant, en aquest exemple i per simplificar-ho, tinc les dades i els logs damunt el mateix disc dur.

Per veure correctament l’efecte, he desplaçat la bústia d’un usuari a la nova base de dades d’Exchange 2016 a la que esborrarem i per practicar una mica d’esports de risc, aquesta bústia és la del jefe.

Fem una mica el dolentot i simulem una pèrdua total de la base de dades de correus. Naturalment, no us recomano pas fer aquesta operació en un entorn en producció. Només en els casos justos i necessaris que haguem tingut la desgràcia de perdre la base de dades.
Amb l’Explorador de Windows, es pot validar la ubicació de la base de dades (el nom de la base de dades amb extensió .EDB) i els fitxers de log.

Recuperar-base-de-dades-exchange-008

Anem a fer net de papers, botó dret del ratolí damunt la unitat i clicar a Formatar.

Recuperar-base-de-dades-exchange-009

Clicar el botó Iniciar per realitzar el procés de formatat. Recordar que en cas de disposar de base de dades grosses la mida d’assignació que sigui el més gran possible per optimitzar el rendiment.

Recuperar-base-de-dades-exchange-010

Confirmació del què es va a fer. Ull que això és seriós! No continueu si no esteu segurs del què aneu a fer. Clicar el botó Acceptar.

Recuperar-base-de-dades-exchange-011

Advertència que hi ha alguna aplicació utilitzant la unitat, clicar el botó .

Recuperar-base-de-dades-exchange-012

Ens acabem de carregar una base de dades de bústies d’Exchange! Clicar el botó Acceptar per veure com ha quedat tot això.

Recuperar-base-de-dades-exchange-013

Si accedim al tauler de control de l’Exchange, a l’apartat de Servidors i Base de dades, mitjançant el servidor que no ha patit la desgràcia, es visualitza la base de dades com a desmuntada i en un estat desconegut. En definitiva, no hi és.

Recuperar-base-de-dades-exchange-014

 

Recuperar la base de dades

Primer que tot, com no, cal tornar a crear els fitxers de la base de dades. N’hi ha prou amb un intent de muntar la que tenim desmuntada.

Des de l’administrador d’Exchange del servidor que té la base de dades muntada, amb l’altre no podrem accedir al tauler de control, seleccionar servidors i base de dades. Marcar la base de dades desmuntada i clicar al botó de més opcions i clicar a Muntar.

Recuperar-base-de-dades-exchange-015

Confirmació per muntar la base de dades, clicar el botó Si.

Recuperar-base-de-dades-exchange-016

Confirmació per sobreescriure la base de dades, al no trobar els fitxers que necessita es pot confirmar tranquil·lament perquè els torni a crear des de zero. Clicar el botó Acceptar.

Recuperar-base-de-dades-exchange-017

La base de dades es torna a muntar, buida, és clar, però en bona forma.

Recuperar-base-de-dades-exchange-018

Des de la consola PowerShell d’administració d’Exchange, ho comprovem amb:

get-mailboxdatabase

Comprovar quins usuaris tenen la bústia perduda o afectada revisant la base de dades on està allotjada la bústia:

get-mailbox

 

Recuperar les bústies de sistema

Al perdre la base de dades d’Exchange s’han perdut les bústies de sistema allotjades a la mateixa base de dades, però no els comptes d’usuari. No obstant, per evitar problemes de dades que puguin quedar orfes, i que en alguna ocasió m’han donat més d’un mal de cap, recomano esborrar els comptes d’aquests usuaris. Sí, heu sentit bé, esborrar els comptes de l’Active Directory corresponents als usuaris de SISTEMA, ull, no el jefe, d’Exchange.

Des de la consola de Usuaris i Equips de Active Directory, localitzar els comptes de sistema, normalment a la unitat organitzativa de Users, i eliminar-los amb el botó Suprimir.

Recuperar-base-de-dades-exchange-019

Esborrades les comptes i replicats els canvis a tots els servidors d’Active Directory (repadmin /syncall), en el servidor d’Exchange, carregar la ISO corresponent de la versió instal·lada d’Exchange 2013 o 2016. També es pot fer amb una versió superior, però no inferior per compatibilitat amb l’esquema de Active Directory. I executar la comanda de preparació del Active Directory per la instal·lació de Exchange Server:

setup /PrepareAD /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

L’assistent s’encarrega de tornar a crear els comptes a l’Active Directory amb la informació correcte.

Comprovar que s’han creat correctament els usuaris de sistema d’Exchange, des de la consola de PowerShell d’Exchange:

Get-User -Filter {Name -like "*SystemMailbox*"}
Get-User -Filter {Name -like "Federated*"}
Get-User -Filter {Name -like "Migration*"}
Get-User -Filter {Name -like "Discovery*"}

Crear les bústies per aquests comptes. Alerta la bústia d’auditoria i descobriment que la creació és diferent!. Recordar que el compte SystemMailbox{8cc370d3* correspon per instal·lacions només amb Exchange 2016:

Get-User -Filter {Name -like "*SystemMailbox*"} | ?{$_.Name -notlike "*8cc370d3*"} | Enable-Mailbox -Arbitration

Get-User -Filter {Name -like "Federated*"} | Enable-Mailbox -Arbitration

Get-User -Filter {Name -like "Migration*"} | Enable-Mailbox -Arbitration

Get-User -Filter {Name -like "Discovery*"} | Enable-Mailbox -Discovery

Get-User -Filter {Name like "*SystemMailbox{8cc370d3*"} | Enable-Mailbox -AuditLog

Un cop creades, comprovar que tot és correcte amb les comandes:

get-mailbox -Arbitration
get-mailbox -AuditLog
get-mailbox "discovery*"

Finalment, per la correcta gestió de la Llibreta d’Adreces fora de línia, és important revisar els valors del paràmetre PersistedCapabilities:

get-mailbox -arbitration | fl Identity,Name, PersistedCapabilities

Perquè tot sigui correcte, ha d’aparèixer alguna cosa semblant a:

Name : SystemMailbox{1f05a927-69f6-48e0-9255-0e19b34a5069}
PersistedCapabilities : {}

Name : SystemMailbox{e0dc1c29-89c3-4034-b678-e6c29d823ed9}
PersistedCapabilities : {OrganizationCapabilityUMDataStorage}

Name : SystemMailbox{bb558c35-97f1-4cb9-8ff7-d53741dc928c}
PersistedCapabilities : {OrganizationCapabilityUMGrammarReady, OrganizationCapabilityPstProvider,
 OrganizationCapabilityMessageTracking, OrganizationCapabilityMailRouting,
 OrganizationCapabilityClientExtensions, OrganizationCapabilityGMGen,
 OrganizationCapabilityOABGen, OrganizationCapabilityUMGrammar}

Name : Migration.8f3e7716-2011-43e4-96b1-aba62d229136
PersistedCapabilities : {OrganizationCapabilityManagement}

Name : SystemMailbox{8cc370d3-822a-4ab8-a926-bb94bd0641a9}
PersistedCapabilities : {}

Name : FederatedEmail.4c1f4d8b-8179-4148-93bf-00a95fa1e042
PersistedCapabilities : {}

I els atributs correctes de msExchCapabilityIdentifiers:

get-mailbox -arbitration | %{Get-ADUser $_.distinguishedname -Properties *} |fl Name,msExchCapabilityIdentifiers

La resposta correcta ha de ser semblant a:

Name : SystemMailbox{1f05a927-69f6-48e0-9255-0e19b34a5069}
msExchCapabilityIdentifiers : {}

Name : SystemMailbox{e0dc1c29-89c3-4034-b678-e6c29d823ed9}
msExchCapabilityIdentifiers : {41}

Name : SystemMailbox{bb558c35-97f1-4cb9-8ff7-d53741dc928c}
msExchCapabilityIdentifiers : {46, 52, 51, 47, 44, 43, 42, 40}

Name : Migration.8f3e7716-2011-43e4-96b1-aba62d229136
msExchCapabilityIdentifiers : {48}

Name : SystemMailbox{8cc370d3-822a-4ab8-a926-bb94bd0641a9}
msExchCapabilityIdentifiers : {}

Name : FederatedEmail.4c1f4d8b-8179-4148-93bf-00a95fa1e042
msExchCapabilityIdentifiers : {}

Ja tornem a tenir la base de dades operativa!

 

T’ha agradat l’article? El pots compartir a les xarxes socials. També pots deixar la teva opinió, comentari o suggeriment. Gràcies!

Similar Posts by The Author: