escriptori remot

Configurar client Escriptori Remot de Microsoft

Aquesta entrada és un complement a la de creació de la porta enllaç d’Escriptori Remot per la connexió des de l’exterior de la xarxa. Si bé en l’esmentada entrada s’aborda la configuració en la part servidor de la porta enllaç, en aquesta es realitza la configuració al client per poder establir la comunicació des de […]

 

Porta enllaç Escriptori Remot

La connexió d’Escriptori Remot permet treballar amb un equip mitjançant una connexió remota, ja sigui una màquina virtual o un servidor de sessions. Però què passa quan l’usuari no es troba dins la xarxa interna, sinó que ha de fer la connexió des de l’exterior? No pot fer la connexió remota directe mitjançant Internet als […]

 

Portal Web d’Escriptori Remot

Una de les característiques d’aquest entorn és poder publicar directament les aplicacions mitjançant un portal web. Són les conegudes RemoteApp. Una forma més senzilla pels usuaris de poder accedir a les aplicacions, sense realitzar complicades configuracions en els seus equips. N’hi ha prou en accedir a una adreça URL i seleccionar l’aplicació que es vol executar […]

 

Escriptori Remot de sessió

Avui dia, en molts llocs de treball, el poder accedir a la informació des de qualsevol lloc i dispositiu, ha passat de ser una anècdota a una necessitat. Cada cop més, els directius de les empreses, la força comercial, els tècnics, etc… demanen poder accedir a la informació estiguin on estiguin. Sobretot en entorns de […]