exchange

Carpetes públiques Exchange 2013 i Office365

Una de les característiques més demandades que em trobo en les empreses és poder disposar de carpetes de correu generalistes o llibretes d’adreces compartides per un equip de treball. Disposar d’una única carpeta de correu, associada a una adreça electrònica és molt útil per les adreces generalistes, les que no estan assignades a persones úniques […]

 

Reenviar correu amb Exchange

En la majoria d’instal·lacions és necessari poder enviar o reenviar correus electrònics des de dispositius de xarxa, ja siguin escàners, fax, bases de dades, aplicacions específiques, gestors d’alertes, etc…; però no s’hi val la barra lliure! Poder enviar correus electrònics sí, però de forma controlada. Si permetem que tots els dispositius puguin enviar correus electrònics […]