correu electrònic

Reenviar correu amb Exchange

En la majoria d’instal·lacions és necessari poder enviar o reenviar correus electrònics des de dispositius de xarxa, ja siguin escàners, fax, bases de dades, aplicacions específiques, gestors d’alertes, etc…; però no s’hi val la barra lliure! Poder enviar correus electrònics sí, però de forma controlada. Si permetem que tots els dispositius puguin enviar correus electrònics […]

 

Regla signatura correu electrònic

Tots tenim una signatura al nostre correu electrònic amb les dades de contacte personals, d’empresa i, fins i tot, potser algun flash publicitari. En un entorn de treball en equip i múltiples dispositius, la configuració d’aquesta signatura de correu electrònic pot arribar a ser un calvari. Anar usuari per usuari, aplicació per aplicació, dispositiu a […]

 

Calendaris de sala

A l’entrada de delegar la bústia d’Exchange es proporciona accés a la bústia personal a altres persones, podent visualitzar el contingut. Però què passa quan l’altra persona no és una persona, sinó un recurs del qual es vol controlar la disponibilitat (calendari). Estic parlant, per exemple, d’una sala de reunions, un projector d’ús comunitari, el […]

 

Delegar bústia de correu

Delegar la gestió del correu electrònic o bé el calendari a una altra persona no és gens estrany en equips de treball: la secretària gestiona la bústia del seu cap, bústies d’entrada genèriques que al darrera hi ha tot un equip, compartir els calendaris amb els membres de l’equip, etc… Microsoft Exchange permet aquesta funcionalitat […]