Microsoft SQL Server 2017 sobre Ubuntu

31 octubre 2017
Josep Ma Solanes 0

En aquesta ocasió tractarem la instal·lació de Microsoft SQL Server 2017 sobre Ubuntu Server 17.10. I qui diu sobre Ubuntu 17.10 diu sobre les distribucions Linux més conegudes.

Amb aquesta entrada tanco la sèrie sobre la instal·lació de Microsoft SQL Server 2017:

 

A diferència de l’entorn Windows, per instal·lar el Microsoft SQL Server 2017 sobre Ubuntu utilitzarem el repositori públic de Microsoft que trobareu a l’adreça web: http://packages.microsoft.com/

Si hi accedim, podem veure el contingut per les diferents distribucions més conegudes de Linux: CentOS, Debian, OpenSuse, Red Hat, Suse Enterprise, Ubuntu. Per tant, només es tracta d’importar el repositori que s’adeqüi a la distribució que esteu utilitzant pel servidor o client de Microsoft SQL Server.

 

Importar repositori de Microsoft SQL Server 2017 a Ubuntu

Per utilitzar un repositori extern a l’Ubuntu, en aquest cas el de Microsoft, cal donar-lo d’alta al sistema. Per fer-ho, primer s’han d’importar les claus d’autenticació dels paquets com a confiança, del contrari, no se’ns permetrà la instal·lació. Des de la consola amb privilegis de root, executem la comanda:

curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo apt-key add -

El següent pas és afegir la llista de paquets del repositori que conté el Microsoft SQL Server. A la data de publicació d’aquesta entrada, encara no existia el fitxer de configuació per la versió d’Ubuntu 17.10 de SQL Server, pel que s’ha agafat el de la versió 16.10.  Executem la comanda per incorporar el repositori:

sudo add-apt-repository "$(curl https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/16.04/mssql-server-2017.list)"

Actualitzem els repositoris del Linux per actualitzar les dades amb els nous paquets:

sudo apt-get update

Es pot comprovar que hi han disponibles els paquets de Microsoft SQL Server executant la següent comanda:

sudo apt-cache search mssql

On han d’aparèixer diferents paquets mssql-server-x

 

Instal·lació de Microsoft SQL Server 2017 sobre Ubuntu

Amb el repositori de Microsoft carregat, procedim a la instal·lació, pròpiament dita, del paquet Microsoft SQL Server 2017 amb la comanda:

sudo apt-get install -y mssql-server

Deixem que vagi incorporant els paquets i dependències necessàries, fins que acabi amb el missatge d’advertència que el següent pas és configurar-lo. Executem la comanda:

sudo /opt/mssql/bin/mssql-conf setup

El sistema ens fa quatre preguntes sobre l’edició, idioma i contrasenya per configurar el Microsoft SQL Server. Interessant el primer apartat per escollir l’edició a instal·lar. Sobretot el nom (DE PAGO) al costat de cada edició perquè es tingui clar. En el meu cas seleccionaré la versió Enterprise normal. Indicar l’edició que us correspongui.

Següent pregunta, acceptar els termes de llicència, indicar un simple YES. Del contrari, no hi haurà instal·lació.

Definir l’idioma pel servidor Microsoft SQL Server, també seleccionar la que més us lligui a la vostra instal·lació. En aquesta entrada he escollit Español.

Definir la contrasenya per l’administrador del Microsoft SQL Server.  Recordeu utilitzar una contrasenya forta en entorns de producció.

I ja està, el sistema s’encarrega de fer la configuració final de l’edició i en crea el servei.

Acabada la instal·lació es pot comprovar l’estat del servei de Microsoft SQL Server amb la comanda:

systemctl status mssqlserver

Si tot és correcte veurem que el servei està actiu i executant-se.

 

En el cas que s’hagin de programar tasques al SQL Server, per exemple, les tasques de manteniment o còpies de seguretat, cal instal·lar l’agent de SQL Server. Per fer-ho, n’hi ha suficient amb la següent comanda:

sudo apt-get install -y mssql-server-agent

Seguida d’un reinici del servei de Microsoft SQL Server per aplicar els canvis:

sudo systemctl restart mssql-server

Altres serveis que es poden incorporar a la instal·lació de Microsoft SQL Server sobre Ubuntu, a data d’avui:

  • Microsoft SQL Server Full Text Search, amb la comanda:
sudo apt-get install -y mssql-server-fts
  • SSIS sobre Linux, amb la comanda:
sudo apt-get install -y mssql-server-is
  • Extensions HA de Microsoft SQL Server, amb la comanda:
sudo apt-get install -y mssql-server-ha

Ho tenim tot?

Si la instal·lació NOMÉS és local sí, però si s’ha d’accedir al SQL Server de forma remota, des de la xarxa, cal habilitar en el tallafocs el port TCP 1433 per permetre la connectivitat.

Assegurem que el tallafocs està habilitat:

sudo ufw enable

Executem les següents comandes per permetre tot el trànsit des de:

  • qualsevol IP (any), el recomanable fora limitar les Ips des d’on ens connectarem al SQL Server).
  • a qualsevol IP (any), també el recomanable fora limitar accedir només a la IP concreta del servidor SQL Server.
  • pel port TCP 1433.
sudo ufw allow proto tcp from any to any port 1433

Comprovem que ha creat les regles al tallafocs:

sudo ufw status

Recarreguem les regles per assegurar la seva aplicació:

sudo ufw reload

Comprovem la connexió des de l’exterior, amb el propi Microsoft SQL Server Management Studio, realitzant la connexió com en qualsevol altre Microsoft SQL Server de tota la vida i….

Voilà, tenim un SQL Server executant-se.

A la banda esquerra, botó dret damunt el nom del servidor, clicar l’opció Propietats per veure la configuració del servidor.

En el quadre de propietats es pot validar la versió de Microsoft SQL Server i la versió del servidor Linux on s’està executant, concretament un Ubuntu 17.10.

A partir d’aquí, tot igual com sempre, es pot crear una nova base de dades i a treballar amb ell!

 

Instal·lació eines de Microsoft SQL Server 2017 sobre Ubuntu

No obstant, si volem gestionar el Microsoft SQL Server des de la pròpia consola de Ubuntu, cal instal·lar les eines de connexió, incorporant el repositori corresponent a productes Microsoft a l’Ubuntu. Les claus són les mateixes:

curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo apt-key add -

Però el fitxer de la llista d’aplicacions varia:

sudo add-apt-repository "$(curl https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/16.04/prod.list)"

Realitzem l’actualització de repositoris:

sudo apt-get update

Executar la comanda per la instal·lació de les eines de Microsoft SQL Server:

sudo apt-get install -y mssql-tools unixodbc-dev

Acceptem els termes de llicència, tant de les eines SQL Server com del ODBC que surten en dues ocasions, i esperem a què acabi la instal·lació.

Per comoditat afegim la ruta de les eines de SQL Server al PATH:

echo 'export PATH="$PATH:/opt/mssql-tools/bin'" >> ~/.bash_profile
echo 'export PATH="$PATH:/opt/mssql-tools/bin'" >> ~/.bashrc

I recarreguem el fitxer bashrc per aplicar els canvis a la sessió oberta:

source ~/.bashrc

Ja es pot establir la comunicació amb la base de dades, indicant l’equip on connectar (-S), l’usuari (-U) i la contrasenya (-P ‘contrasenya’)

sqlcmd -S localhost -U SA -P Password

Si tot és correcte ha de canviar el prompt a 1>

A partir d’aquí, ja es pot operar amb les comandes de SQL Server. No us deixeu el GO per executar les comandes. Per crear una base de dades i llistar-la conforme s’ha creat al sistema:

CREATE DATABASE PruebaSQLCMD
SELECT Name from sys.Databases
GO

Per sortir de la consola de comandes de SQL Tools, amb el Control+C o la comanda QUIET.

 

T’ha agradat l’article? El pots compartir a les xarxes socials. També pots deixar la teva opinió, comentari o suggeriment. Gràcies!

Similar Posts by The Author: