Còpia de seguretat de Azure File Share amb Azure Backup

27 març 2018
Josep Ma Solanes 0

Com fer la còpia de seguretat del sistema de fitxers Azure File Share, que a la vegada s’està replicant dels servidors de fitxers locals mitjançant Azure File Sync. D’aquesta forma es tanca el cercle de tenir una còpia externa del sistema de fitxers local.

 

Configurar la còpia de seguretat

Des del tauler principal d’Azure, clicar a Crear un recurs.

 

En el marketplace, seleccionar Emmagatzematge (Storage) i Còpia de seguretat i Lloc de recuperació (Backup and Site Recovery) per crear un nou recurs per a les còpies de seguretat.

 

Introduir el nom del magatzem per les còpies de seguretat, la subscripció de la què penja i el grup de recursos on s’allotjarà, indicant la ubicació del mateix, el DataCenter d’Azure. Per la ubicació és important que comproveu que utilitzeu la mateixa d’on hi ha els fitxers que voleu copiar. No serveix fer la còpia de seguretat en una altra ubicació. Per tant, si els fitxers estan a West Europe, el recurs per la còpia també ha d’estar a West Europe. Clicar el botó OK per continuar.

 

Amb el nou recurs creat, accedim a ell per fer la configuració de la còpia de seguretat. Des del tauler principal, clicar a Tots els recursos (All resources). En el llistat de recursos seleccionar el que correspon a la còpia.

 

Se’ns mostra la informació sobre l’entorn de còpia de seguretat. A l’acabar-se de crear està tot a zero. Clicar a Còpia de seguretat per afegir un recurs al què fer la còpia.

 

S’inicia l’assistent de configuració, seleccionar d’on s’ha de fer la còpia (l’origen), que en aquest cas és Azure, i el tipus de recurs: Màquina virtual o bé Azure File Share. Seleccionar aquest últim, Azure File Share. Clicar el botó Còpia de seguretat (Backup) per continuar.

 

El sistema localitza els recursos d’Azure File Share que se’ls pot fer còpia de seguretat amb aquest magatzem. Si no us surt el què voleu, possiblement és perquè la ubicació de l’Azure File Share i el magatzem de còpia no coincideixen. Seleccionar el recurs que correspongui i clicar el botó OK per validar-ho.

 

Seleccionar el/s recurs/os compartits que ofereix l’Azure File Share del què es vol fer còpia i clicar el botó OK per validar-ho.

 

Indicar la política de còpia de seguretat, al ser la primera còpia, només es dóna la possibilitat de crear-ne una de nova.

 

Indicar el nom de la política de còpia de seguretat. Un incís, la còpia de l’Azure File Share, a data d’avui, només és diària, pel que només cal indicar l’hora en què es farà. Atenció a la zona horària, ja què podem creure que estem fent la còpia fora d’hores laborals i estigui passant el contrari del què és vol.

La retenció de les dades correspon al temps que estaran disponibles per la seva recuperació, sent (a data d’avui) el màxim 120 dies. Clicar OK per donar per configurada la política de còpia de seguretat.

 

Havent completat els tres passos anteriors de configuració de la còpia en queda un de molt important, ACTIVAR-LA. Clicar el botó Activar còpia de seguretat.

 

Un cop configurada, es pot comprovar anant a Tots els Recursos i clicar a sobre del corresponent a la còpia de seguretat.

 

A la vista general d’Azure Backup es pot observar que disposem d’un element. Clicar el botó d’elements de còpia de seguretat.

 

Perfecte, hi ha una còpia d’Azure Storage (Azure Files). Clicar damunt d’aquest nom per accedir a la còpia de seguretat.

 

Es visualitza el contingut de la còpia de seguretat i el seu estat. Com que s’acaba de crear, encara no ha superat la fase inicial, esperant a fer la primera còpia.

 

Botó dret damunt del recurs a copiar i clicar a Fer la còpia de seguretat ara.

 

Introduir la data de retenció de la primera còpia de seguretat, per defecte un mes. Clicar a Ok.

 

Un cop feta la còpia de seguretat inicial, ja entra tot a la rotativa programada a la política. És a dir, arriba la tranquil·litat i despreocupació de si es fa la còpia o no.

 

 

Recuperar un fitxer de la còpia de seguretat d’Azure Backup

Naturalment, la còpia de seguretat té com objectiu poder recuperar les dades un cop aquestes s’han fet malbé, s’han perdut o s’han destrossat. No es tracta només de deixar programada la còpia i punt, sinó que cal executar, de tant en tant, la segona part: la recuperació.

Localitzar la còpia de seguretat que s’ha fet amb Azure Backup. Clicant a sobre s’informa de la configuració de la còpia i es dóna la possibilitat de:

  • Fer una còpia de seguretat ara mateix (Backup now)
  • Recuperar tot el magatzem (Restore Share)
  • Recuperar un fitxer (File Recovery).

Anem a recuperar un fitxer. Clicar a Recuperar un fitxer (File Recovery).

 

Seleccionar la còpia de seguretat d’on es vol recuperar el fitxer, naturalment només apareixen les còpies de seguretat fetes, completades i que entrin dins el període de retenció indicat.

 

On s’ha de recuperar el fitxer? A la ubicació original o en una d’alternativa? En cas de conflicte què faig, recupero damunt del fitxer original o no recupero el fitxer?

 

Què es vol recuperar? Clicar el botó Seleccionar fitxer per obrir l’exploració del contingut de la còpia de seguretat i poder seleccionar la carpeta, fitxer o fitxers a recuperar. Marcar els què correspongui en l’explorador de fitxers i clicar el botó Seleccionar.

 

Per assegurar que es recupera correctament la còpia, en aquest exemple, es recuperen les dades en una altra ubicació. Clicar a Ubicació alternativa, se’ns demana pel compte d’emmagatzematge on hi ha un servei de Fitxers Compartit i la carpeta on recuperar les dades (en l’exemple: servidorfitxers_restore). Amb totes les dades indicades i el fitxer a recuperar seleccionat, clicar el botó OK per acabar de configurar la recuperació.

 

Tots els passos previs estan fets, clicar el botó Recuperar, per fer la recuperació.

 

Abans de recuperar, es pot comprovar que el sistema de fitxers compartit en què hi ha les dades no apareix per enlloc la carpeta que s’ha indicat per recuperar els fitxers.

 

Un cop acabat el procés de recuperació, i actualitzant la pàgina de l’explorador de fitxes d’Azure, ja apareix la carpeta, servidorfitxers_restore, on s’han recuperat les dades.

 

I a dins?, el/s fitxer/s que s’han recuperat de la còpia de seguretat.

 

El fitxer ja és accessible com qualsevol altre, es pot descarregar, esperar a què es repliqui amb l’Azure File Sync o moure’l amb l’explorador de fitxers d’Azure.

 

 

Recuperar tot el File Share d’Azure

Però si el què es vol recuperar és tot l’entorn, tal qual estava en el moment de fer la còpia de seguretat, ja sigui perquè algú ha fet de les seves o ha entrat un ransomware i ho ha espatllat tot.

 

Tornat a la còpia feta, recordo: Tots els recursos, nom del magatzem de còpies de seguretat, clicar a elements de còpia de seguretat, clicar damunt Azure Storage (Azure Files) i seleccionar el recurs de còpia de seguretat fet. Clicar el botó Recuperar Compartit (Restore Share).

 

Seleccionar el punt de recuperació, el dia que es va fer la còpia.

 

Recuperar a la ubicació original, sobreescriure els possibles fitxers i clicar el botó OK.

 

Tot a punt per la recuperació, clicar el botó Recuperar per procedir.

 

Buff, quin pes em trec de sobre, tot torna a estar com al principi.

 

 

T’ha agradat l’article? El pots compartir a les xarxes socials. També pots deixar la teva opinió, comentari o suggeriment. Gràcies!

Similar Posts by The Author: