Categoria: Hyper-V

Rèplica VMs amb Hyper-V – alta disponibilitat

Aquesta entrada és una continuació de replicar màquines virtuals amb Hyper-V, que ho vaig deixar amb la rèplica sincronitzada entre dos servidors físics. Però què passa quan un dels servidors físics es trenca? o l’hem de reiniciar i no es vol perdre l’accés al servei que proporciona alguna màquina virtual? i, si simplement, es vol […]

 

Replicar màquines virtuals amb Hyper-V

Replicar màquines virtuals és una característica molt interessant en l’entorn Hyper-V que permet disposar d’una còpia gairebé instantània en un altre servidor físic o bé a Azure. Replicar la màquina virtual fora del maquinari on s’executa habitualment proporciona una còpia de seguretat local, a més de donar cert grau d’alta disponibilitat. És un primer pas […]

 

Disc dur virtual diferencial a sencer

En l’entrada sobre crear una màquina virtual a partir d’un disc dur pare amb Microsoft Hyper-V es varen desplegar tres màquines virtuals, però què passa quan aquest laboratori ja no és tant laboratori i és més un entorn de producció? I si el disc dur pare ha quedat obsolet i s’ha d’actualitzar? Abans d’entrar en […]