Categoria: Serveis de xarxa

Configuració SNMP servidors Windows

A les nostres xarxes cada cop hi ha més dispositius i servidors (més de virtuals, que de físics). Ja no tenim un o dos equips que si els passa alguna cosa ràpidament podem saber on és el problema. Sinó que els sistemes són molts, dedicats a una tasca específica, però que tots ells es relacionen […]

 

Servidor de fitxers

El servidor de fitxers permet emmagatzemar i compartir la informació no estructurada (fitxers de Word, Excel, PDFs, imatges, Visios, arxius de text, etc…) en una ubicació del sistema informàtic. El primer servidor de fitxers que tenim és el propi disc dur de l’equip on treballem. Pels usuaris individuals pot ser suficient, però en el món […]

 

Perfil de xarxa (public-private)

Amb Microsoft Windows Vista apareix el concepte de perfil de xarxa, que permet detectar i/o establir la ubicació on es connecta l’equip. Amb la ubicació de l’equip s’apliquen les regles de compartició de serveis a la xarxa i de tallafocs, permetent a l’equip ser visible o ocult a la xarxa. Però no sempre és tant […]

 

Windows Server Update Services (WSUS)

Continuant l’entrada general sobre les actualitzacions de sistemes operatius i aplicacions, on s’ha vist que és necessari actualitzar per evitar mals majors. En un entorn empresarial, en la majoria de casos, no és aconsellable deixar aquesta responsabilitat a l’usuari final (factor humà) on el punt dèbil es multiplica per tants usuaris i dispositius com hi […]

 

DNS

Què és un Domain Name Services – DNS? El Domain Name Service (DNS) ve a ser com les pàgines blanques de telèfons, però d’adreces IP. A l’igual que els telèfons, ens és difícil recordar cada lloc per la seva adreça IP, que és com funciona el sistema. El DNS tinc els Full Qualified Domain Name […]