Categoria: Serveis de xarxa

Configuració SNMP servidors Windows

A les nostres xarxes cada cop hi ha més dispositius i servidors (més de virtuals, que de físics). Ja no tenim un o dos equips que si els passa alguna cosa ràpidament podem saber on és el problema. Sinó que els sistemes són molts, dedicats a una tasca específica, però que tots ells es relacionen […]

 

Servidor de fitxers

El servidor de fitxers permet emmagatzemar i compartir la informació no estructurada (fitxers de Word, Excel, PDFs, imatges, Visios, arxius de text, etc…) en una ubicació del sistema informàtic. El primer servidor de fitxers que tenim és el propi disc dur de l’equip on treballem. Pels usuaris individuals pot ser suficient, però en el món […]

 

Perfil de xarxa (public-private)

Amb Microsoft Windows Vista apareix el concepte de perfil de xarxa, que permet detectar i/o establir la ubicació on es connecta l’equip. Amb la ubicació de l’equip s’apliquen les regles de compartició de serveis a la xarxa i de tallafocs, permetent a l’equip ser visible o ocult a la xarxa. Però no sempre és tant […]